0

خانه » خطوط اختصاصی

خطوط اختصاصی

386712

جدول نرخ خط اختصاصی با پیش شماره ۵۰۰۰1 (قیمت ها برحسب تومان است)


 

ردیف

 شماره

قیمت کاربر

قیمت نماینده

۱

15 رقمی

8٫000

5٫000

۲

14 رقمی

11٫000

9٫000

۳

13 رقمی

38٫000

35٫000

۴

12 رقمی

60٫000

50٫000

۵

11 رقمی

75٫000

65٫000

۶

10 رقمی

120٫000

100٫000

۷

9 رقمی

170٫000

150٫000

 برگشت هزینه پیام در خطوط ۵۰۰۰1 مشابه خطوط ۳۰۰۰ می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد از پنل کاربر کسر نمی شود.

جدول نرخ خط اختصاصی با پیش شماره ۵۰۰۰۲ (قیمت ها برحسب تومان است)


 

ردیف

 شماره

قیمت کاربر

قیمت نماینده

۱

۱۴ رقمی

10٫000

5٫000

۲

۱۳ رقمی

40٫000

35٫000

۳

۱۲ رقمی

57٫000

47٫000

۴

۱۱ رقمی

70٫000

60٫000

۵

۱۰ رقمی

80٫000

75٫000

۶

۹ رقمی

130٫000

120٫000

۷

۸ رقمی

تماس بگیرید

تماس بگیرید

 برگشت هزینه پیام در خطوط ۵۰۰۰۲ مشابه خطوط ۳۰۰۰ می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد از پنل کاربر کسر نمی شود.

جدول نرخ خط اختصاصی با پیش شماره ۵۰۰۰4 (قیمت ها برحسب تومان است)


 

ردیف

 شماره

قیمت کاربر

قیمت نماینده

۱

۱۴ رقمی

15٫000

10٫000

۲

۱۳ رقمی

45٫000

40٫000

۳

۱۲ رقمی

60٫000

50٫000

۴

۱۱ رقمی

80٫000

70٫000

۵

۱۰ رقمی

120٫000

110٫000

۶

۹ رقمی

160٫000

150٫000

۷

۸ رقمی

تماس بگیرید

تماس بگیرید

 برگشت هزینه پیام در خطوط ۵۰۰۰4 مشابه خطوط ۳۰۰۰ می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد از پنل کاربر کسر نمی شود.

جدول نرخ خط اختصاصی با پیش شماره ۵۰۰۰5 (قیمت ها برحسب تومان است)


 

ردیف

 شماره

قیمت کاربر

قیمت نماینده

۱

۱۴ رقمی

10٫000

7٫000

۲

۱۳ رقمی

40٫000

35٫000

۳

۱۲ رقمی

52٫000

47٫000

۴

۱۱ رقمی

65٫000

60٫000

۵

۱۰ رقمی

80٫000

75٫000

۶

۹ رقمی

120٫000

110٫000

۷

۸ رقمی

تماس بگیرید

تماس بگیرید

 برگشت هزینه پیام در خطوط ۵۰۰۰5 مشابه خطوط ۳۰۰۰ می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد از پنل کاربر کسر نمی شود.

 

جدول نرخ خط اختصاصی با پیش شماره ۳۰۰۰ (قیمت ها برحسب تومان است)

 


ردیف

 شماره

قیمت کاربر

قیمت نماینده

۱

۱۴ رقمی

30٫000

25٫000

۲

۱۲ رقمی

100٫000

95٫000

۳

۱۰ رقمی

130٫000

120٫000

۴

۹ رقمی

توسط اپراتور تعیین می شود

توسط اپراتور تعیین می شود

۵

۸ رقمی

توسط اپراتور تعیین می شود

توسط اپراتور تعیین می شود

برگشت هزینه های پیام های خطوط  ۳۰۰۰  ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد از پنل کاربر کسر نمی شود.

جدول نرخ خط اختصاصی با پیش شماره ۱۰۰۰ (قیمت ها برحسب تومان است)


 

ردیف

شماره

قیمت ویژه کاربران

قیمت ویژه نمایندگان

۱

۱۴ رقمی سفارشی

34٫000

29٫000

۲

۱۴ رقمی غیر سفارشی

24٫000

21٫000

۳

۱۳ رقمی سفارشی

75٫000

70٫000

۴

۱۳ رقمی غیر سفارشی

60٫000

50٫000

۵

۱۲ رقمی سفارشی

140٫000

130٫000

۶

۱۲ رقمی غیر سفارشی

90٫000

80٫000

۶

۱۱ رقمی سفارشی

250٫000

245٫000

۷

۱۱ رقمی غیر سفارشی

160٫000

155٫000

۸

۱۰ رقمی سفارشی

360٫000

350٫000

۹

۱۰ رقمی غیر سفارشی

195٫000

185٫000

۱۰

۹ رقمی سفارشی

415٫000

405٫000

۱۱

۹ رقمی غیر سفارشی

230٫000

220٫000

۱۲

۸ رقمی سفارشی

605٫000

595٫000

۱۳

۸ رقمی غیر سفارشی

415٫000

405٫000

 

خطوط غیر سفارشی خطوطی هستند که توسط اپراتور ۱۰۰۰ پیشنهاد داده می شوند

خطوط سفارشی خطوطی هستند که توسط کاربر پیشنهاد داده می شوند

 

 

* توجه خطوط 021 و 062 و 50009 را با هماهنگی با پشتیبانی خریداری فرمایید*

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *