-- شرایط پنل ها
  • پنل های پایینتر در هرزمان با پرداخت مابه تفاوت قابل ارتقا به پنل بالاتر میباشند
  • طبق بند الحاقی تبصره 19 لایحه بودجه سال94 به تعرفه ارسال پیامک همه اپراتورها 10 ریال اضافه خواهد شد
  • دریافت پیامک با خطوط اختصاصی فعال و رایگان میباشد
  • در همه اپراتور ها هزینه ارسال نشده ها بازگشت داده میشود